Arbres de costats de gent d’Amer

L’arbre de costats és un sistema de representació de la genealogia que seguint un ordre cronològic detalla els avantpassats d’una persona, tant per línia materna com paterna, fins on es pugui arribar.

Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers

%d bloggers like this: